Död

Hur spelar du multiplayer i dead island?
Tryck helt enkelt till vänster på d-plattan så hoppar du in i värdens spel. Eftersom ni båda har samma berättelseframsteg kommer allt som händer att i...
Vad betyder tdc om en motor?
TDC – Top Dead Center är traditionellt sett positionen för en förbränningsmotors kolv när den är i toppen av sitt slag. BDC – Bottom Dead Center är mo...
What is top dead center on cars?
Top dead center is the position of an engine's piston when it is at the very top of its stroke. The piston has moved up towards the top dead center. T...
Vad är före nedre dödpunkten?
I en kolvmotor är dödpunkten positionen för en kolv där den är antingen längst bort från eller närmast vevaxeln. Den förra är känd som Top Dead Center...
Vad heter bilen som plockade upp de döda kropparna?
En likbil är ett stort fordon, särskilt en bil, som används för att bära kroppen av en avliden person i en kista/kista vid en begravning, väckning ell...
Vad är övre dödpunkten på kompressionsslag på en Z24i-motor?
Är TDC på kompressionsslag?Vad är top dead center?Skall alla ventiler vara stängda vid TDC? Är TDC på kompressionsslag?Som en allmän referenspunkt, ...
Vad heter en transport som transporterar döda människor?
En likbil är ett stort fordon, särskilt en bil, som används för att bära kroppen av en avliden person i en kista/kista vid en begravning, väckning ell...
Vad är övre dödpunkt och nedre dödpunkt i fordons kolv?
TDC – Top Dead Center är traditionellt sett positionen för en förbränningsmotors kolv när den är i toppen av sitt slag. BDC – Bottom Dead Center är mo...