När

Varför tvekar bilen eller stänger av när man accelererar med kall motor?
Det finns ett antal saker som kan få bilen att tveka vid acceleration, såsom lågt bränsletryck, en smutsig eller defekt luftflödessensor, igensatta el...
Varför skulle motorn när den accelererade myra och tappa kraft då återfå all kraft på en gång?
Det finns många anledningar till att ditt fordon kan tappa kraft, särskilt när du accelererar. Några av dessa vanliga orsaker är: Mekaniska problem so...
Varför skakar min bil mycket?
Den vanligaste orsaken till vibrationer är problem med dina hjul eller däck. De potentiella problemen inkluderar felaktig hjul- och däckbalans, ojämnt...
Varför skulle stickväxlingen gnissla?
Några vanliga orsaker till tjut är låg eller förorenad transmissionsvätska, komponentfel eller interna transmissionsproblem. ... En annan potentiell o...
Håll de yttre ventilerna som återcirkulerar luft öppna när fordonets motor inte är igång?
Kommer utomhusluft in i din bil?Är bilar ventilerade när de är avstängda?Varför stängs recirkulering av?Är recirkulerande luft dålig?Återcirkulerar m...
Varför skulle din bil dra tillbaka medan du kör?
Det finns ett antal saker som kan få bilen att tveka vid acceleration, såsom lågt bränsletryck, en smutsig eller felaktig luftflödessensor, igensatta ...
När en bil låter och känns skrovlig och skakig vad kan problemet vara.?
Om detta låter som din situation kan du ha felinriktade hjul eller felaktigt balanserade däck. Vanligtvis kan du se vilken av de två problemen som är ...
Startproblem och måste gasa för att få bilen att stanna kvar?
Vad betyder det när din bil startar men inte stannar kvar?Varför fortsätter min bil inte att gå om jag inte ger den gas?Varför måste jag trampa på ga...
Vad är det för fel när bilen stängs av när du vrider på ratten?
Varför stängs en bil av när du vrider på ratten?Varför stängs min bil av när jag sätter på den?Varför avbryts min bil när jag svänger ett hörn?Vad be...